" Wij zetten boksen in als agogisch middel "

Wat wij bieden

Boks-coaching

Het agogisch middel wat wij inzetten tijdens de begeleiding is boksen. Onze boks-coaching is gebaseerd op het uitgangspunt dat mentale problemen ook een lichamelijke kant hebben. Daarom wordt er op een lichamelijk actieve manier gewerkt aan verbetering. Onze boks-coaching geeft jeugdigen handvaten om problemen beter te benaderen.

Oplossingsgericht werken

De methode die wij hanteren tijdens de begeleiding is oplossingsgericht werken. Deze methode is er voor jeugdigen die zich niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet tekort.

Wie ben ik

Matthew Diemont

14 jaar heb ik als beroeps militair bij de Koninklijke Landmacht gewerkt en ons land met trots gediend. Meerdere malen ben ik op uitzending geweest en onder diverse situaties op de proef gesteld.

14 jaar heb ik als beroeps militair bij de Koninklijke Landmacht gewerkt en ons land met trots gediend. Meerdere malen ben ik op uitzending geweest en onder diverse situaties op de proef gesteld. Onder verschillende zware omstandigheden heb ik getraind en mijn mentale en fysieke basis opgebouwd. Samenwerken, discipline, doorzettingsvermogen, oplossingsgericht en integriteit zijn competenties van een goede militair. Deze vaardigheden lopen als een rode draad door de trainingen van DPR Jeugdprofessionals. Het belang van een positieve mindset en gezond lichaam van een kind wordt steeds groter en ik zie het als mijn missie om het kind te helpen om zijn/haar persoonlijke battle te trotseren.

Motivation is the key to succes

14 jaar heb ik als beroeps militair bij de Koninklijke Landmacht gewerkt en ons land met trots gediend. Meerdere malen ben ik op uitzending geweest en onder diverse situaties op de proef gesteld. Onder verschillende zware omstandigheden heb ik getraind en mijn mentale en fysieke basis opgebouwd. Samenwerken, discipline, doorzettingsvermogen, oplossingsgericht en integriteit zijn competenties van een goede militair. Deze vaardigheden lopen als een rode draad door de trainingen van DPR Jeugdprofessionals. Het belang van een positieve mindset en gezond lichaam van een kind wordt steeds groter en ik zie het als mijn missie om het kind te helpen om zijn/haar persoonlijke battle te trotseren.

Oplossingsgericht werken

De methode die wij hanteren tijdens de begeleiding is oplossingsgericht werken. Deze methode is er voor jeugdigen die zich niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet tekort. 

Dit probleem, een tekortschietend eigen vermogen, heeft de volgende kenmerken:

 1. Verlies aan eigen kracht; jeugdigen achten zichzelf niet meer in staat om zelfstandig of met hulp vanuit hun directe omgeving de problemen tegemoet te treden. Jeugdigen kunnen niet meer voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan jeugdigen gesteld worden.
 2. Verlies van copingvaardigheden; jeugdigen ervaren dat ze kennis en vaardigheden missen om de problemen te hanteren.
 3. Verlies aan zelfbeschikking; jeugdigen worden zo bepaald door de problemen dat ze de greep op (een deel van) het leven kwijt raken.

Ons hoofddoel is:

Jeugdigen hebben hun oplossend vermogen zodanig hersteld, dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context hun problemen om te bouwen naar een meer gewenste situatie.

Onze subdoelen zijn:

 1. Jeugdigen weten hoe zij op eigen wijze kunnen bereiken wat zij willen.
 2. Jeugdigen houden hoop dat zij kunnen bereiken wat zij willen.
 3. Jeugdigen ondernemen zelfgekozen stappen om te bereiken wat zij willen.

Boks-coaching

Het agogisch middel wat wij inzetten tijdens de begeleiding is boksen. Onze boks-coaching is gebaseerd op het uitgangspunt dat mentale problemen ook een lichamelijke kant hebben. Daarom wordt er op een lichamelijk actieve manier gewerkt aan verbetering. Onze boks-coaching geeft jeugdigen handvaten om problemen beter te benaderen, meer zelfvertrouwen gaan krijgen en hun emoties leren te herkennen.

Het herkennen van emoties heeft als voordelen:

 1. Meer ruimte in je hoofd.
 2. Minder boosheid.
 3. Meer positiviteit.
 4. Minder stress.
 5. De kans om dingen op te lossen.
 

Bewustzijn van die voordelen kunnen jeugdigen helpen om beter in hun vel te komen.